Zaměstnanec nebo OSVČ? Pozor na švarcsystém!

30.11.2015 14:23

Zaobíráte se snižováním nákladů ve své společnosti? Zajímá Vás, jestli lze převodem svých zaměstnanců na OSVČ ušetřit? Pokud Vás toto napadlo tak ve většině případů jde skutečně o nemalou finanční úsporu firem i stávajících zaměstnanců viz. níže uvedený příklad.

Modelový příklad

Mzda zaměstnanec
Hrubá mzda 20000 40000 70000
Čistá mzda 15850 29630 50300
SP + ZP zaměstnavatel 6800 13600 23800

Superhrubá mzda (náklady společnosti)

26800 53600 93800

 

Příjem OSVČ
Měsíční příjem 20000 40000 70000
Měsíční záloha na daní 0 330 2130
měsíční záloha ZP 1697 1697 1890
měsíční záloha SP 1836 1836 4088
čístá odměna 16467 35637 61892
náklady společnosti 20000 40000 70000

 

Srovnání
Odměna / hrubá mzda 20000 40000 70000
čistá mzda zaměstnanec 15850 29630 50300
čistá odměna OSVČ 16467 35637 61892
Výhodnější OSVČ OSVČ OSVČ
Měsíční úspora zaměstnance/OSVČ 617 6007 11592
Měsíční úspora nákladů firmy 6800 13600 23800

* veškerá data vycházejí z hodnot platných pro rok 2012 a jsou pouze orientační

 

Pokud se společnost rozhodne, že své zaměstance již nebude zaměstnávat, ale bude s nimi i nadále spolupracovat jako s OSVČ může se dopustit tzv. švarcsystému, za který v případě kontroly hrozí pokuta nejen pro společnost, ale i pro bývalého zaměstnance. Dle zákona je totiž tento stav, kdy vykonávaná práce jeví znaky závislé činnosti a přesto je vykonávána jako samostatné podnikání, brána za nelegální práci. Pokuta pro právnickou osobu se pohybuje od 250 000 Kč do 10 000 000 Kč. Pro fyzickou osobu (zaměstnance) se může jednat o pokutu, až do výše 100 000 Kč navíc budou společnosti doměřeny povinné odvody včetně penále.

 

Rozdíl mezi závislou činností a OSVČ je následující:

Podnikání (OSVČ): Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Závislá činnost: Závislá práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně

 

Základní rozdíly:

Závislá činnost OSVČ
Vztah nadřízený podřízený Subjekty zde mají rovné postavení
Pracuje jméném zaměstnavatele Pracuje vlastním jménem
Řídí se pokyny zaměstnavatele Vykonává činnost samostatně
Práci vykonává osobně Práci může převést na další osobu
Pracuje v sídle (pobočce) zaměstnavatele Práci vykonává ve vlastních prostorác

Používá firemní prostředy:

počítač, telefon, vizitky,

Používá pouze své prostředky:

vlastní počítač, software, vizitky, telefon

Sjednaná pracovní doba    Volná pracovní doba
Každý měsíc téměř stejná odměna        Odměna závisí na vykonané práci
Pouze jeden zaměstnavatel    Pracuje pro více subjektů

 

Je tedy na zvážení každého, zda je skutečně převod zaměstnanců na OSVČ  pro jeho společnost tím pravým a zda neporušuje některá pravidla. U některých druhů firemních činností je outsorcing jistně dobrým nápadem a lze jej poměrně snadno zrealizovat. Například můžute najmout externí účetní, úklidovou firmu, externího právního či daňového poradce, naopak u činností zejména řadových zaměstnanců tento postup splňuje podmínky švarcsystému.

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

BeLa účetnictví s.r.o.

777 998 363

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode