Nová povinnost plátců DPH od 1.1.2016 - Kontrolní hlášení

03.01.2016 21:03

Plátcům nově vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, a to pouze elektronicky ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Jsou připuštěny všechny elektronické formy podání podle daňového řádu.  Kontrolní hlášení obsahuje základní informace o přijatých a vydaných daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně vždy dle periody podávání daňového přiznání.

První kontrolní hlášení je podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. února 2016.

Kontrolní hlášení bude obsahovat veškeré přijaté a vystavené doklady u kterých je uplatňováno DPH nebo přenesená daňová povinnost.

V případě, že částka na dokladu bude vyšší než 10 000 Kč (vystavené i přijaté) bude v kontrolním hlášení uvedeny podrobné údaje  o odběratelské/dodavatelské faktuře (DIČ, číslo dokladu, částka bez DPH, DPH).

Pro více informací naleznete přímo na stránkách finanční správy

https://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Zpět

Kontakt

BeLa účetnictví s.r.o.

777 998 363

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode